Để được xuất hóa đơn điện tử, Quý Đại lý vui lòng xem kỹ những thông tin sau đây. Khi yêu cầu xuất hóa đơn điện tử nghĩa là Quý Đại lý đã đồng ý với những quy định trong chính sách này.

 

1. LƯU Ý VỚI HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Theo căn cứ của Thông Tư số 32/2011/TT-BTC thì Hoá đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử. Hoá đơn điện tử được khởi tạo, lập, xử lý trên hệ thống máy tính của Pet Prince đã được cấp mã số thuế khi bán hàng hoá, dịch vụ và được lưu trữ trên máy chủ của chúng tôi theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

Định dạng hóa đơn điện tử của Pet Prince gồm 03 thành phần: Thành phần chứa dữ liệu nghiệp vụ hóa đơn điện tử, thành phần chứa dữ liệu chữ ký số và thành phần chứa dữ liệu liên quan đến mã cơ quan thuế. Trong đó, Quý Đại lý cần lưu ý các phần quan trọng sau:

- Chữ ký điện tử: là thông tin đi kèm theo dữ liệu (văn bản; hình ảnh; video…) nhằm mục đích xác định người chủ của dữ liệu đó; có thể được hiểu như con dấu điện tử của doanh nghiệp.

- Chữ ký điện tử là một phần không thể tách rời của Hóa đơn điện tử, giúp xác thực hóa đơn điện tử đó là của Pet Prince phát hành.

- Chứng thư điện tử là thông điệp dữ liệu do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử phát hành nhằm xác nhận cơ quan, tổ chức, cá nhân được chứng thực là người ký chữ ký điện tử.

- Chứng thư điện tử sử dụng để ký trên hóa đơn điện tử, đảm bảo:

+ Chống từ chối bởi người ký.

+ Đảm bảo tính toàn vẹn của Hóa đơn điện tử trong quá trình lưu trữ, truyền nhận.

- Chứng thư điện tử có thời hạn hiệu lực và có thể bị hủy bỏ hoặc thu hồi bởi nhà cung cấp dịch vụ chứng thư điện tử.

 

2. YÊU CẦU XUẤT HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Để yêu cầu xuất hóa đơn điện tử, Quý Đại lý thực hiện theo quy trình sau:

Bước 1: Liên hệ Đại diện kinh doanh đang làm việc.

Bước 2: Gửi đầy đủ các thông tin đơn hàng cần xuất hóa đơn điện tử: 

Bước 3: Nhận email hóa đơn điện tử.

Thời gian xuất hóa đơn trong vòng 72h kể từ khi Quý Đại lý gửi yêu cầu.

 

3. HỦY HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CÓ SAI SÓT

Về nguyên tắc, mọi trường hợp hóa đơn điện tử đã lập, nếu có sai sót đều phải hủy theo quy định.

- Trường hợp sai sót thuộc trách nhiệm của người mua - Đại lý thì hai bên mua-bán phải lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót; trường hợp sai sót thuộc trách nhiệm của người bán - Pet Prince thì người bán lập thông báo về việc hóa đơn có sai sót.

- Trường hợp cơ quan thuế phát hiện sai sót sau khi hóa đơn đã được cấp mã hoặc sau khi nhận dữ liệu hóa đơn đối với hóa đơn không có mã, cơ quan thuế thông báo cho Pet Prince để chúng tôi kiểm tra sai sót. Trong thời hạn 02 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của cơ quan thuế, Pet Prince sẽ thực hiện hủy hóa đơn theo quy định và thông báo cho Quý Đại lý.

Pet Prince và Đại lý phải lập văn bản thỏa thuận có chữ ký điện tử của cả hai bên và ghi rõ sai sót. Sau đó, Pet Prince lập hóa đơn điện tử điều chỉnh sai sót. Hóa đơn điện tử lập sau ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hoá, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn điện tử số, ký hiệu,…

Căn cứ vào hóa đơn điện tử điều chỉnh, Pet Prince và Đại lý thực hiện kê khai điều chỉnh theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và hóa đơn hiện hành. Hoá đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).

 

4. CHUYỂN HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ THÀNH HÓA ĐƠN GIẤY

Theo Điều 7 Nghị định 123, hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử hợp pháp được chuyển đổi thành hóa đơn, chứng từ giấy trong các trường hợp sau:

- Khi có yêu cầu nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh.

- Theo yêu cầu của cơ quan quản lý thuế, cơ quan kiểm toán, thanh tra, kiểm tra, điều tra và theo quy định của pháp luật về thanh tra, kiểm tra và điều tra.

Việc chuyển đổi hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử thành hóa đơn, chứng từ giấy phải bảo đảm sự khớp đúng giữa nội dung của hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử và hóa đơn, chứng từ giấy sau khi chuyển đổi.

Giá trị hóa đơn giấy sau khi chuyển đổi:

- Hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử được chuyển đổi thành hóa đơn, chứng từ giấy thì hóa đơn, chứng từ giấy chỉ có giá trị lưu giữ để ghi sổ, theo dõi theo quy định của pháp luật về kế toán, pháp luật về giao dịch điện tử.

- KHÔNG có hiệu lực để giao dịch, thanh toán, trừ trường hợp hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế theo quy định.

 

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ Hotline 028 38 327 328 hoặc Email cskh@petprince.vn.

Giỏ hàng